Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201856147_Z
2020094
23 694,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. Jún 2020
Zmluva o vykonaní marketingového prieskumu
2020093
Doplnená
33 264,00 € Go4insight s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Jún 2020
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2020090
Doplnená
741 991,90 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
DODATOK Č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE Č. 1000073792 EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020079
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073793 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020080
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073794 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020081
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073795 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020082
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073797 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020083
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073798 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020084
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073799 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020085
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073800 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020086
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073801 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020087
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073802 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020088
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1000073803 - EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020089
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. Máj 2020
Darovacia zmluva
2020077
3 445,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. Máj 2020
Darovacia zmluva
2020078
1 378,00 € Nemocnica Snina, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. Máj 2020
Darovacia zmluva
2020074
4 823,00 € Spoločnosť pre kriticky chorých TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. Máj 2020
Darovacia zmluva
2020075
3 445,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. Máj 2020
Darovacia zmluva
2020076
3 445,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
19. Máj 2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 29.12.2006
2020073
0,00 € RIMO, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.