Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a)

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:19/46/054/87
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
IČO:30794536
Dodávateľ:Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany
059 94 Ihľany 211
IČO:42344280
Názov zmluvy:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
ID zmluvy:4081385

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 8 502,99 €
Celková čiastka: 8 502,99 €
Publikoval: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Zobrazenia: 0x