Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
KK-21/46/54E/1203
0,00 € Branislav Dravecký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. Apríl 2020
Dohoda č. 20/46/54E/110 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1
20/46/54E/110
Doplnená
0,00 € Ingrid Rothová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
KK-21/46/54E/1066
0,00 € Ján Britaňak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
KK-21/46/54E/1033
0,00 € Ján Halčín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. Apríl 2020
Dohoda č. 20/46/54E/102 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1
20/46/54E/102
Doplnená
0,00 € Jaroslav Roth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
KK-21/46/54E/1217
Doplnená
0,00 € Jozef Čikovský ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
3. Máj 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/46/54E/921 zo dňa 14.05.2020
Dohoda o ukončení dohody o ukončení dohody č. 20/46/54E/921
0,00 € Juraj Fábry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
KK-21/46/54E/1215
0,00 € Katarína Liptáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. August 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/46/54E/1060 zo dňa 14.04.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/46/54E/1060 zo dňa 14.04.2021
0,00 € Lenka Mišalková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
0,00 € Mária Sejutová - KADERNÍCTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26. September 2019
Dohoda 19/46/054/123 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/46/054/123/KK
10 545,60 € RAMAGU, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. August 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/46/54E/1456 zo dňa 26.05.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/46/54E/1456 zo dňa 26.05.2021
0,00 € Rastislav Vojček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
KK-21/46/54E/1262
Doplnená
0,00 € Samuel Polhoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. Apríl 2020
Dohoda č. 20/46/54E/131 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/46/54E/131
Doplnená
0,00 € Stanislav Kovalčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
12. August 2020
Dohoda č. 20/46/54E/1901 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 4 (A)
20/46/54E/1901
0,00 € Vincent Oračko ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Apríl 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
KK-21/46/54E/1257
0,00 € Zdenka Mirgová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. September 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
164/§ 51/2012/KK
0,00 € ŽIVOT, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
11. Máj 2020
Dohoda č. 20/46/54E/782 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 1
20/46/54E/782
Doplnená
0,00 € 17, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. Jún 2020
Dohoda č. 20/46/54E/1605 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3A
20/46/54E/1605
Doplnená
0,00 € 17, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Január 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1 podľa §54
20/46/054/8/KK
23 524,80 € 3D STYLE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok