Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/46/059/9
2 105,28 € Rudolf Celba - CEMAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1226
6 247,20 € Obec Ihľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1225
4 932,00 € Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1224
4 106,40 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1223
Doplnená
1 642,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
8. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/46/19B/21
7 702,20 € Stráne Invest RSP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1167
4 106,40 € Obec Ihľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1166
821,28 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1168
102,66 € Obec Červený Kláštor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1170
4 106,40 € Obec Rakúsy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1169
307,98 € Obec Spišské Hanušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
9. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/46/19B/19
16 174,62 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
8. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/46/19B/20
13 692,80 € IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
3. August 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/46/059/8
4 535,75 € Medard Kiefer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom skončení Dohody č. 23/46/060/2
2023/170764
0,00 € TADITA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
3. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/46/19B/18
77 022,00 € Obecný sociálny podnik Ihľany s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/1114
205,38 € Centrum sociálnych služieb Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/46/054/1124
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/46/054/1128
0,00 € Dagmar Gondžárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/1106
410,76 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok