Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 24/46/054/651 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania/udržania pracovných miest v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok v rámci národného projektu „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“
24/46/054/651
462 011,37 € ASTRA - spoločnosť pre riešenie strategických cieľov a rozvoj priorít regiónu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 24/46/054/652 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania/udržania pracovných miest v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok v rámci národného projektu „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“
24/46/054/652
233 011,20 € Obec Holimnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. Január 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
KK-20/46/054/17
Doplnená
168 966,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
25. Apríl 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
18/46/054/48
168 025,50 € Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29. November 2021
Dohoda č. 21/46/054/428 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4" podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/46/054/428
Doplnená
166 661,82 € Rozvoj a spolupráca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Apríl 2016
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP Cesta z kruhu nezmaestnanosti podľa §54
47/2016/§54-CzKN/KK
155 763,00 € Obec Ihľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z., v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“
KK-20/46/054/38
126 209,53 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
5. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/46/19B/22
126 202,42 € Obecný sociálny podnik Ihľany s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
KK-20/46/054/33
116 931,88 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
24. August 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z, v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
KK/33/2017/§54-PZ
Doplnená
115 854,09 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
24. November 2017
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP Šanca pre mladých podľa §54
17/46/054/181-ŠM/KK
109 785,75 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 176-146-2020
176/146/2020
106 142,18 € SYT-KER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26. November 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2"
KK-19/46/054/129
104 814,90 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Február 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
KK-20/46/054/30
101 460,75 € Obec Toporec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26. Apríl 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
18/46/054/49
99 709,60 € Obec Ihľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Marec 2020
Dohoda 20/46/054/50 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
20/46/054/50/KK
98 655,84 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/46/060/28
98 417,12 € Jozef Pľuta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
13. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/4
98 324,64 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/27
98 087,75 € Jozef Pľuta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/46/19B/8
97 561,20 € IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok