Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2012
Smlouva o dílo Z120001
Z120001
5 406,96 € BUSCH Pelhřimov, spol. s .r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
2. Január 2014
Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory
6 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
23. Október 2015
Zmluva o dodávke podpory produktov VMware
2015 COMPAREX Slovakia spol. s r.o.
6 948,98 € COMPAREX Slovakia spol. s r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
7. September 2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č.1/2015
1/2015 SANET
8 332,06 € Zduženie používateľov Slovenskej akadmickej dátovej siete SANET Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
20. Január 2015
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 1/STM/2015
1/STM/2015
9 500,00 € Slovenské technické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. December 2012
Kúpna zmluva č. 67/2012/VSSAV
67/2012/VSSAV
9 800,00 € DELTA ONLINE spol. s r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
20. September 2016
Darovacia zmluva
2/2016
10 000,00 € Jozef Šovčík a Andrea Šovčíková Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. December 2012
ZMLUVA O DIELO č. 68/2012/VSSAV
68/2012/VSSAV
10 794,96 € 2P, s.r.o. Košice Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
15. August 2017
SERVISNÁ ZMLUVA
126 B17
13 416,00 € VOKS s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
21. November 2013
Zmluva o dielo č. 2005-045-13
2005-045-13
19 680,00 € ZUTOM s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. September 2017
ZMLUVA O DIELO
19092017
25 091,71 € RETRIX s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. Jún 2012
ZMLUVA O DIELO č. 44/2012 na realizáciu projektu "Rekonštrukcia sály VS SAV pre potreby projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie"
44/2012
64 540,39 € DATALAN, a.s.35810734 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
15. Júl 2014
Kúpna zmluva
73/2014/VS SAV
71 725,67 € VOKS s. r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
3. November 2015
Zmluva o dodaní softvéru a poskytnutí užívateľských práv k softvéru
84/2015/VS SAV
179 440,00 € MECAS ESI, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
4. September 2015
PRÍKAZNÁ ZMLUVA na realizáciu verejného obstarávania v rámci projektu SIVVP (ITMS kód 26230120002 a 26210120002)
24/190102/2013-PR
180 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
27. Máj 2014
ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA č.: 72/2014/VSSAV k Základnej zmluve č.: 69/2014/VSSAV
72/2014/VSSAV
1 921 440,00 € DATALAN, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
27. Máj 2014
ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA č.: 71/2014/VSSAV k Základnej amluve č.: 69/2014/VSSAV
71/2014/VSSAV
2 460 000,00 € DATALAN, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
25. Júl 2022
DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
3 505 689,35 € Slovenská akadémia vied Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
25. Júl 2022
DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
DODATOK č. 5
3 505 689,35 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.
6. Máj 2014
Základná zmluva č. 69/2014/VS SAv
69/2014/VS SAV
5 460 654,00 € DATALAN, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied