Dohoda 19/46/054/94 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:19/46/054/94/KK
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
IČO:30794536
Dodávateľ:Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany
059 94 Ihľany 211
IČO:42344280
Názov zmluvy:Dohoda 19/46/054/94 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
ID zmluvy:4123769

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 21 091,20 €
Celková čiastka: 21 091,20 €
Publikoval: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Zobrazenia: 0x