Centrálny register zmlúv

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: MK-34/2012-M
 • Rezort: Ministerstvo kultúry SR
 • Objednávateľ: Ministerstvo kultúry SR
  Nám. SNP 33, 813 31
 • IČO: 00165182
 • Dodávateľ: Národné osvetové centrum
  Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
 • IČO: 00164615
 • Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • ID zmluvy: 426749
 • Poznámka: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
 • Stav: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 05.03.2012
 • Dátum uzavretia: 05.03.2012
 • Dátum účinnosti: 06.03.2012
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 23 072 112,16 €
Celková čiastka: 23 072 112,16 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
26.November2012
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-34/2012/M/01
0,00 € Národné osvetové centrum Ministerstvo kultúry SR
27.August2013
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-34/2012-M/02
0,00 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
14.November2013
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-34/2012-M/03
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Ministerstvo kultúry SR
5.Máj2014
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-34/2012-M/04
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
12.Máj2015
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-34/2012-M/05
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
11.August2015
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
Mk-34/2012-M/06
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
Návrat späť
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR