Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3102/2021-423
15 000,00 € ASTRA VENDING, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
1. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3243/2014/6.1
MK-3243/2014/6.1
3 000,00 € " N Á D E J " Ministerstvo kultúry SR
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3896/2019/1.1
MK-3896/2019/1.1
10 000,00 € Andrej Richter Ministerstvo kultúry SR
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7379/2015/1.4
MK-7379/2015/1.4
15 000,00 € APPONIANA Ministerstvo kultúry SR
17. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8416/2014/8.2
MK-8416/2014/8.2
0,00 € Attila Zsapka Ministerstvo kultúry SR
30. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7175/2013/1.3
MK-7175/2013/1.3
9 500,00 € Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. Ministerstvo kultúry SR
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7211/2015/1.4
MK-7211/2015/1.4
11 000,00 € Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. Ministerstvo kultúry SR
30. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7707/2013/1.3
MK-7707/2013/1.3
3 000,00 € DONJON Ministerstvo kultúry SR
7. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-1112/2016/1.2
MK-1112/2016/1.2
3 000,00 € Ing. arch. Pavel Fabian Ministerstvo kultúry SR
26. Február 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-1163/2015/3.1
MK-1163/2015/3.1
30 000,00 € K 13 - Košické kultúrne centraá Ministerstvo kultúry SR
9. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4374/2013/4.3.1
MK-4374/2013/4.3.1
4 000,00 € M.C.E. Ministerstvo kultúry SR
20. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2076/2011/4.2.2
1 200,00 € Nairam Ministerstvo kultúry SR
23. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3311/2019/1.1
MK-3311/2019/1.1
9 900,00 € Naša Ratková Ministerstvo kultúry SR
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3911/2019/1.1
MK-3911/2019/1.1
25 000,00 € Naša Ratková Ministerstvo kultúry SR
23. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19838
MK-4750/2022-323/19838
219 823,98 € Občianske združenie Hrad Markušovce Ministerstvo kultúry SR
28. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19848
MK-4750/2022-323/19848
313 721,60 € Obec Divín Ministerstvo kultúry SR
4. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-146/2011/2.5
400,00 € Obec Jelenec Ministerstvo kultúry SR
30. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3459/2013/2.5
MK-3459/2013/2.5
500,00 € Obec Tovarníky Ministerstvo kultúry SR
21. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3566/2019/1.1
MK-3566/2019/1.1
5 800,00 € Rímskokatolícka cirkev farnosť Klčov Ministerstvo kultúry SR
5. September 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8063/2015/1.1
MK-8063/2015/1.1
6 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok Ministerstvo kultúry SR