Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-08/2023/SOIROPPO3-302031H474
MK-ZoVPBA-08/2023/SOIROPPO3-302031H474
199 841,24 € Roman Vereš Ministerstvo kultúry SR
5. Jún 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-09/2023/SOIROPPO3-302031H512
MK-ZoVPBA-09/2023/SOIROPPO3-302031H512
198 972,69 € Alexander Vereš Ministerstvo kultúry SR
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
MK-70/2023/M
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Ministerstvo kultúry SR
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
MK-69/2023/M
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Ministerstvo kultúry SR
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6803/2022-180
45 800,00 € Obec Hanigovce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6570/2022-180
26 000,00 € Mesto Zvolen Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6175/2022-180
26 000,00 € Združenie priateľov Hričovského hradu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-29/2023/SOIROPPO3-302031H225
MK-ZP-29/2023/SOIROPPO3-302031H225
153 795,00 € G-INVEST, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
MK-14/2023-323/9782
72 811,80 € Obec Podhoroď Ministerstvo kultúry SR
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
MK-14/2023-323/9784
0,00 € Mesto Podolínec Ministerstvo kultúry SR
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
MK-14/2023-323/9784
54 676,50 € Mesto Podolínec Ministerstvo kultúry SR
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
MK-14/2023-323/9780
171 359,40 € Obec Muráň Ministerstvo kultúry SR
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
MK-14/2023-323/9781
85 860,00 € Pro futuro hradu Čičva Ministerstvo kultúry SR
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
MK-14/2023-323/9783
177 398,40 € ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU ZBOROVSKÉHO HRADU Ministerstvo kultúry SR
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
MK-14/2023-323/9778
132 746,40 € Obec Kapušany Ministerstvo kultúry SR
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci NP Ľudia a hrady
MK-14/2023-323/9780
0,00 € Obec Muráň Ministerstvo kultúry SR
19. Máj 2023
Nájomná zmluva
MK-79/2023/M
203,92 € Obec Budmerice Ministerstvo kultúry SR
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7095/2022-180
49 000,00 € Historicko - Astronomická Spoločnosť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6572/2022-180
16 000,00 € Obec Šiatorská Bukovinka Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7119/2022-180
47 000,00 € Obec Jasenov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky