Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
MK-83/2023/M
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Ministerstvo kultúry SR
20. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
MK-24/2024/M
0,00 € Slovenská národná galéria Ministerstvo kultúry SR
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
MK-94/2024/M
205,80 € Obec Budmerice Ministerstvo kultúry SR
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
MK-92/2024/M
46,91 € Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. Ministerstvo kultúry SR
10. Máj 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
MK-66/2024/M
70 000,00 € BDO Audit, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci súťaž "Fénix-Kultúrna pamiatka roka"
MK-30/2024/M
63 000,00 € Nadácia SPP Ministerstvo kultúry SR
6. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-091/2023/SOIROP-302071BQF2 - DOU 3/2024
MK-091/2023/SOIROP-302071BQF2 - DOU 3/2024
0,00 € Obec Víťaz Ministerstvo kultúry SR
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
MK-87/2024/M
287,39 € Obec Budmerice Ministerstvo kultúry SR
3. Máj 2024
Dohoda o vyslaní
MK-11/2024/M
0,00 € Prof. Zuzana Gindlová Tatárová, ArtD. Ministerstvo kultúry SR
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
MK-89/2024/M
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ministerstvo kultúry SR
2. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-42/2024/M
150,00 € Lukáš Danko Ministerstvo kultúry SR
2. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní a licenčná zmluva
MK-73/2024/M
5 000,00 € Pavol Bršlík Ministerstvo kultúry SR
2. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
MK-88/2024/M
24 691,36 € Janoska Ensemble Ministerstvo kultúry SR
2. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní a licenčná zmluva
MK-54/2024/M
4 000,00 € Dalibor Karvay Ministerstvo kultúry SR
30. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - produkt KOMBI č. 1113043
MK-78/2024/M
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Ministerstvo kultúry SR
30. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber - produkt KOMBI č. 1112148
MK-76/2024/M
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Ministerstvo kultúry SR
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-04/2024/SOIROPPO3-302031H715
MK-ZP-04/2024/SOIROPPO3-302031H715
5 317,59 € True Development, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-08/2024/SOIROPPO3-302031H804
MK-ZP-08/2024/SOIROPPO3-302031H804
55 762,32 € DARCUS. a.s. Ministerstvo kultúry SR
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-69/2024/M
1 800,00 € NOMA PRODUCTION, s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
30. Apríl 2024
Zmluva o účinkovaní a licenčná zmluva
MK-70/2024/M
2 400,00 € APLAUS, s. r. o. Ministerstvo kultúry SR