Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211/2017-21/13 "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami" - aktualizácia zmluvy a zmena prílohy 3, presun finančných prostriedkov medzi skupinami výda

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.07.2020
Dátum uzavretia:25.06.2020
Dátum účinnosti:04.07.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:525/2020-PR
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO:36022047
Dodávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO:00626031
Názov zmluvy:Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211/2017-21/13 "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami" - aktualizácia zmluvy a zmena prílohy 3, presun finančných prostriedkov medzi skupinami výda
ID zmluvy:4836387
Poznámka:zmluva zverejnená druhou zmluvnou stranou dňa 01.07.2020 https//www.crz.gov.sk/index.php?ID=4828591&l=sk

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 23 430 303,65 €
Celková čiastka: 23 430 303,65 €
Vystavil: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zobrazenia: 3x