Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2013
Zmluva o dielo - Údržba upraveného toku Ondava rkm 9,300-9,900 v k.ú. Závadka
1111/2013-KE
23 958,46 € PEhAES, a.s. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
14.
Júl
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1710/2011-BB
0,00 € A-ZENIT s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
29.
Október
2014
ZMLUVA O DIELO
1517/2014-PN
34 707,14 € AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
7.
August
2014
Zmluva o dielo
939/2014-PN
7 186,46 € AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o., Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
5.
December
2013
Zmluva o dielo
2088/2013-PN
34 810,82 € ADEST, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
30.
Október
2014
ZMLUVA O DIELO
1539/2014-PN
14 265,60 € ADEX PROFI, s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
18.
December
2015
Dodatok č. 3 k PZ č. 411 020 724 - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla
1890/2015-PR
11 942,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
September
2013
Zmluva o dielo
1437/2013-PN
23 984,80 € alterna, spol. s.r.o., Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
26.
Marec
2015
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Šípkov, LV č. 390, parc. č. KN-E 872, orná pôda, výmer 17470 m2, podiel 29/87552 a podiel 3/7680, kúpa pozemku pre stavbu: "Šípkov - polder na toku Bebrava"
473/2015-PN
0,00 € Anna Hanuliaková, rod. Suchá Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
30.
Apríl
2013
Kúpna zmluva - kúpa časti p.č.395, reg."C", záhrady, vým.4403 m2, k.ú. Tichý Potok, ako novovytvorená p.č.395/2, záhrady, vým.118 m2
633/2013-PR
692,70 € Anna Olejárová, rod. Magáčová Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
25.
Marec
2015
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Šípkov, LV č. 394, parc. č. KN-E 1140, druh pozemku: ttp, výmer 47708 m2, podiel 1/240, kúpa pozemku pre stavbu: "Šípkov - polder na toku Bebrava"
447/2015-PN
0,00 € Antónia Koleková, rod. Makišová Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
26.
Marec
2015
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Šípkov, LV č. 390, parc. č. KN-E 872, orná pôda, výmer 17470 m2, podiel 1/1520, kúpa pozemku pre stavbu: "Šípkov - polder na toku Bebrava"
472/2015-PN
0,00 € Antónia Koleková, rod. Makišová Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
28.
November
2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
1967/2014-BA
0,00 € ArcGEO Information Systems spol. s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
5.
September
2012
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti reklamy, marketingu a public affairs aktivít zadávateľa
1763/2012-PR
0,00 € Ashton and partners s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
31.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí služieb - poskytovanie konzultačných služieb v oblasti vedenia účtovníctva a daní poskytovateľom pre potreby klienta a jeho OZ
899/2014-PR
18 000,00 € AUDIT GOLD, s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
17.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí stavebných mechanizmov
250/2011-KE
60 000,00 € Aurel Kudič - D.A.K. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
15.
Apríl
2015
Mandátna zmluva
540/2015-PN
15 600,00 € B&V Pro s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
17.
Február
2014
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
174/2014-PN
0,00 € Bartošová Lenka, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
8.
December
2014
ZMLUVA O DIELO
2193/2014-PN
10 769,04 € BEST STAV, s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
18.
Marec
2011
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemkov bez zmluvného vzťahu
156/2011-PR
4 289,48 € Božena Potočňáková Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik