Rámcová dohoda PRE POISTENIE MAJETKU A POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:RD/2020/1787/III/RUK/OCOZ
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave – Rektorát
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, PREMIUM Insurance Company Limited
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
IČO:00585441
Názov zmluvy:Rámcová dohoda PRE POISTENIE MAJETKU A POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
ID zmluvy:4974195
Poznámka:Poistenie za obdobie 48 mesiacov.<br />

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 343 472,40 €
Celková čiastka: 343 472,40 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x