Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0308 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.09.2020
Dátum uzavretia:18.09.2020
Dátum účinnosti:22.09.2020
Dátum platnosti do:30.06.2024

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z/2020/1795/XI/FMFI/DEK
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:Matematický ústav SAV
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
IČO:00166791
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0308 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:4977569

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 14 400,00 €
Celková čiastka: 14 400,00 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x