Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/23
230/12/2023-SAMRS
750 000,00 € Embassy of Ukraine in the Slovak Republic Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/460/2728/2023
229/12/2023-SAMRS
5 410,00 € Vitalie Cojocari Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/459/2727/2023
226/12/2023-SAMRS
5 410,00 € Liubov Bagatska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/461/2736/2023
227/12/2023-SAMRS
5 410,00 € Bratosin Octavian Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1. December 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/06/KS
225/12/2023-SAMRS
9 000,00 € NVO Equality Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. November 2023
PARTNERSHIP AGREEMENT EU Support for Internal Market (EU4IM) CRIS Nº 2023 / 445-054
224/11/2023-SAMRS
8 000 000,00 € Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P. (FIIAPP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. November 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/20
221/11/2023-SAMRS
30 000,00 € Post-Conflict Research Center (PCRC) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. November 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/05/KS
222/11/2023-SAMRS
10 000,00 € Qendra Rinore Avoko Dragash Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. November 2023
SPECIFIC CONTRACT No. PKF/SAIDC/PILLAR/3/2023
219/11/2023-SAMRS
8 500,00 € PKF LITTLEJOHN LLP Chartered Accountants Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/457/2631/2023
216/11/2023-SAMRS
3 700,00 € Dr. Solvita Denisa-Liepniece Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. November 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/21
215/11/2023-SAMRS
40 000,00 € Diocesan Caritas of Rabat Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. November 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/02/KS
214/11/2023-SAMRS
9 951,50 € Municipality of Gračanica – Local Self-Government Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. November 2023
SUBLICENČNÁ ZMLUVA uzavretá podľa § 65 a nasl. v spojení s § 72 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
210/11/2023-SAMRS
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/456/2630/2023
211/11/2023-SAMRS
5 600,00 € Liubov Bagatska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. November 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/13/KE
212/11/2023-SAMRS
10 000,00 € The Kenya Information Communication and Technology Action Network Trust Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. November 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/03/KS
208/11/2023-SAMRS
8 750,00 € Organization for economic and social projects Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. November 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/02/SRB
207/11/2023-SAMRS
6 116,00 € Women`s Association NIKA - Bor Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. November 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 2023099 - (SAMRS -Slovak Aid) (WRBE-EX)
206/11/2023-SAMRS
3 250,00 € AUPARK a. s. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. November 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/04/KS
203/11/2023-SAMRS
10 000,00 € Kosovar Social Enterprise Foundation Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. November 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB
204/11/2023-SAMRS
295,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu