Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/859/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
29/4/2023-SAMRS
750,00 € Ing. Alena Šranková Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. Apríl 2023
ZMLUVA O REFUNDÁCII NÁKLADOV č. SAMRS/SSE/314/659/2023 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami
28/4/2023-SAMRS
8 052,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/772/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
27/4/2023-SAMRS
450,00 € Ing. Blanka Křivánková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Apríl 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/8 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
24/4/2023-SAMRS
300 304,42 € Depaul Slovensko, nezisková organizácia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/767/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
25/4/2023-SAMRS
450,00 € PhDr. Branislav Tichý Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/771/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
26/4/2023-SAMRS
150,00 € PhDr. Branislav Tichý Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Apríl 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
21/4/2023-SAMRS
Doplnená
333 000,00 € Slovenská katolícka charita Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Apríl 2023
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
22/4/2023-SAMRS
Doplnená
332 875,34 € ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/761/2023 uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
23/4/2023-SAMRS
300,00 € Ing. Ľubomír Belej, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/315/696/2023
18/4/2023- SAMRS
10 350,00 € Valerii Garmash Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní expertných konzultácií č. SAMRS/315/692/2023
19/4/2023- SAMRS
10 350,00 € Olga Iurkova Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/705/2023
16/4/2023- SAMRS
375,00 € PhDr. Jana Mazalánová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. SAMRS/316/704/2023
17/4/2023- SAMRS
450,00 € PhDr. Svetlana Chomová, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A REALIZÁCII VÝSTAVY Z-228/ÚKO/2023
14/3/2023-SAMRS
0,00 € Slovenské národné divadlo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. Február 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/1 Concluded pursuant to the Slovak Act No. 392/2015 Coll. (of 18 November 2015) on Development Cooperation and on amendment of certain acts
7/2/2023-SAMRS
37 000,00 € Development for Life and Peace Association Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. Január 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi:
4/1/2023-SAMRS
11 520,00 € Správa účelových zariadení Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. Január 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA Č. SAMRS/5/9/2023
3/1/2023-SAMRS
3 000,00 € Ján Husár Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4. Január 2023
EUROPEAN UNION CONTRIBUTION AGREEMENT NDICI AFRICA/2022/438-049 (the "Agreement")
1/1/2023-SAMRS
22 850 000,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu European Commision
30. December 2022
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
214/12/2022-SAMRS
7 133 793,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21. December 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/23 Concluded pursuant to the Slovak Act No. 392/2015 Coll. (of 18 November 2015) on Development Cooperation and on amendment of certain acts
211/12/2022-SAMRs
15 000,00 € DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu