Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA220-VET-000090008
250 000,00 € EkoRegion Slovakia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA220-SCH-000085134
250 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
1. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-2-SK01-KA220-ADU-000096888
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
17. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-2-SK01-KA220-ADU-000102228
Doplnená
250 000,00 € innosign s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
1. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221
250 000,00 € tota agentura Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
3. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-2-SK01-KA220-ADU-000100115
Doplnená
250 000,00 € Newport Group, a.s. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA220-SCH-000087810
250 000,00 € Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-2-SK01-KA220-ADU-000098350
250 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151787
250 000,00 € Strom života Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
5. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-VET-000158513
250 000,00 € Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000155430
250 000,00 € INAK Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000158729
250 000,00 € Indícia, n.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-HED-000161639
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-VET-000151387
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151126
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
8. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-ADU-000160870
250 000,00 € Academia Istropolitana Nova Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
11. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-ADU-000154640
250 000,00 € Národná recyklačná agentúra Slovensko Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-VET-000155000
250 000,00 € Taliansko-Slovenská obchodná komora Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
17. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-HED-000160349
250 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
20. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000159768
250 000,00 € Trnavská univerzita v Trnave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu