Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
KZ 2021
0,00 € Základná odborová organizácia pri SAAMS o.z. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu o.z.
12. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-SCH-000010382
0,00 € Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30. November 2021
Zmluva o poskytnutí služby Zberná jazda
17172021
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
11. Január 2022
Rámcová zmluva o vkladoch
4/ZV/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
24. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
KZ 2022
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri SAAMS o.z. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č.00030563
00030563
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
12. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní správy benefitov a zákazníckej a technickej podpory prostredníctvom Benefity Café
Zmluva o poskytovaní správy benefitov a zákazníckej a technickej podpory prostredníctvom Benefity Café
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
11. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2022-1-SK01-KA171-HED-000077183
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
2. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
KZ 2023
0,00 € Základná odborová organizácia pri SAAMS o.z. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
28. Jún 2023
Zmluva o účasti na výstave
Gaudeamus 2023
0,00 € MP-Soft, a.s. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Január 2024
Kolektívna zmluva 2024
KZ 2024
0,00 € Základná odborová organizácia pri SAAMS o.z. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
20. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € PROENERGY SERVICE s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
10. November 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-03-SK01-68
14,25 € Obchodná akadémia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2021-TCA-124
19,00 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
9. November 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-03-SK01-58
19,00 € Stredná odborná škola veterinárna Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. November 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-03-SK01-16
19,27 € Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-04-SK01-03
19,95 € Spojená škola Martin Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
3. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2021-TCA-125
28,50 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2021-TCA-126
28,50 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
20. November 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-03-SK01-48
28,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu