Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-ADU-000160921
250 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. Október 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA220-SCH-000162036
250 000,00 € Trnavská univerzita v Trnave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. November 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588
Doplnená
246 286,00 € iCan s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-VET-000034882
244 298,00 € Slovak Business Agency Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
9. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-VET-000033357
243 206,00 € EDUNET EUROPE, n.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-VET-000033337
Doplnená
240 998,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
9. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555
Doplnená
240 340,60 € e-code Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA131-HED-000118724
238 764,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-HED-000023022
238 649,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
9. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA171-HED-000122248
237 980,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-ADU-000028455
Doplnená
237 402,00 € the Bridge Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
23. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA131-HED-000121385
231 548,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
2. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA171-HED-000136429
229 540,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000058836
Doplnená
236 543,00 € Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
3. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000128848
225 825,00 € REŠTART Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-ADU-000033397
223 265,00 € Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA131-HED-000062439
Doplnená
231 474,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-SCH-000023907
222 530,00 € Indicia n.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059928
222 460,00 € Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
25. November 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-VET-000034712
218 589,00 € Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu