Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-ADU-000026274
161 622,00 € STEFANI n.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA131-HED-000057139
Doplnená
191 898,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-VET-000034652
Doplnená
156 875,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000010377
156 608,00 € K.A.B.A. Slovensko Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
25. November 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-ADU-000030019
Doplnená
156 519,00 € Utopia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
9. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2022-1-SK01-KA171-HED-000072441
Doplnená
156 145,00 € Paneurópska vysoká škola v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
18. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA131-HED-000003474
Doplnená
153 705,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
21. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA131-HED-000063157
Doplnená
177 582,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA131-HED-000005451
Doplnená
160 270,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. November 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-SCH-000029716
149 004,00 € Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-HED-000023291
147 336,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA171-HED-000076046
Doplnená
146 538,00 € Trnavská univerzita v Trnave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
3. December 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395
146 300,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA131-HED-000005434
Doplnená
169 720,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-SCH-000059301
143 870,00 € Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
18. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000062909
Doplnená
169 715,00 € Stredná odborná škola technická Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA220-HED-000023008
142 665,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
10. August 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
142 050,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000131224
141 199,00 € Stredná odborná škola služieb a lesníctva Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000122365
138 758,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu