Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000122896
64 740,00 € Stredná odborná skola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000122745
40 520,00 € Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA131-HED-000114921
317 619,00 € Trnavská univerzita v Trnave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136006
42 760,00 € Gymnázium F. G. Lorcu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-SCH-000141557
10 140,00 € Gymnázium Mikuláša Kováča Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000119840
52 125,00 € Spojená škola sv. Jána Bosca Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. Júl 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-30-SI01-03
1 130,50 € myJUMP.sk Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. Júl 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-31-IE01-02
970,90 € Základná škola s materskou školou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-VET-000136236
61 045,00 € Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146629
21 165,00 € Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000136167
73 782,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-ADU-000119873
49 140,00 € Jazyková škola Užhorodská 8 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123909
5 145,00 € Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000131444
59 114,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135093
4 780,00 € Základná škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-VET-000126794
26 444,00 € Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Ul.1.mája 1, Hurbanovo Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000120371
54 645,00 € Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-SCH-000142858
73 000,00 € Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142096
18 620,00 € Základná škola, č. 435, Kriváň 96204 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA131-HED-000113980
107 847,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu