Centrálny register zmlúv

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-003
IROP-CLLD-R026-512-007-003
20 795,40 € Obec Koromľa Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
15. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-512-006-002
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-002
0,00 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
23. November 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-004
IROP-CLLD-R026-512-006-004
14 997,10 € Obec Beňatina Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
11. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-002
IROP-CLLD-R026-512-006-002
15 789,47 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
30. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-003
IROP-CLLD-R026-512-006-003
14 808,19 € Obec Ostrov Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
16. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-D1-512-003-001
IROP-CLLD-R026-D1-512-003-001
20 245,10 € Obec Vyšná Rybnica Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
7. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-D1-512-006-001
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-001
13 584,00 € Obec Priekopa Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
24. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-002
IROP-CLLD-R026-512-003-002
21 052,63 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
24. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-001
IROP-CLLD-R026-512-003-001
20 532,19 € Obec Vyšná Rybnica Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
9. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-001
IROP-CLLD-R026-512-006-001
14 090,47 € Obec Priekopa Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.