Centrálny register zmlúv

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Kúpna zmluva i.č. 05/2024/ŠJ
Kúpna zmluva i.č. 05/2024/ŠJ Potraviny 5.celok Pekársky tovar a chlieb
1 038,90 € Paulína Köverová GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb zodpovedná osoba ZO
i.č. 02/2024
34,80 € CUBS plus, s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. Február 2024
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyuč.jaz.maďarským GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
27. Február 2024
Kúpna zmluva i.č. 01/2024/ŠJ : POtraviny 1.celok Chladené mäso, hydina a mäsové výrobky
Kúpna zmluva i.č. 01/2024/ŠJ
20 950,13 € MASO J+L, s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
27. Február 2024
Kúpna zmluva i.č. 02/2024/ŠJ : POtraviny 2.celok Ovocie, zelenina a zemiaky
KZ i.č. 02/2024/ŠJ
16 026,05 € Klas veľkoobchod s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
29. Február 2024
Kúpna zmluva i.č. 03/2024/ŠJ
KZ i.č. 03/2024/ŠJ
21 072,51 € INMEDIA, spol. s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
29. Február 2024
Kúpna zmluva i.č. 04/2024/ŠJ Potraviny 4.celok Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary
KZ i.č. 04/2024/ŠJ
10 282,09 € A.P.S.-FOOD s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. Február 2024
Kolektívna zmluvy na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyuč.jaz.maďarským GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
13. December 2023
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
i.č. 09/2023
78,00 € Lindström, s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
4. Júl 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
KZ 2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva pri G a ZŠ Sándora Máraiho s VJM GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
29. Jún 2023
Zmluva č. 202306/049/PZS o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
i.č.07/2023
54,00 € BE-SOFT a.s. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
20. Jún 2023
Dohoda o splatení nedoplatku
i.č. 06/2023
16 688,87 € Veolia Energia Komfort Košice, a.s. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
13. Apríl 2023
Kúpna zmluva i.č. 03/2023
KZ i.č. 03/2023
180,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Aupark GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb č.04/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Aupark GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
23. Február 2023
Kúpna zmluva Potraviny 1.celok : Chladené mäso, chladená hydina a mäsové výrobky
i.č. 01/2023/ŠJ
17 669,05 € Maso J & L , s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
23. Február 2023
Kúpna zmluva Potraviny 3. celok : Hrubý tovar
i.č. 03/2023/ŠJ
25 694,81 € INDMEDIA s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
24. Február 2023
Kúpna zmluva Potraviny 4. celok :Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary
i.č. 04/2023/ŠJ
6 708,29 € A.P.S.-FOOD s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
24. Február 2023
Kúpna zmluva Potraviny 2.celok : Ovocie, zelenina a zemiaky
KZ i.č. 02/2023/ŠJ
10 678,61 € Klas veľkoobchod s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb č.02/2023
5 740,00 € Hotelconsult s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. December 2022
Rámcova dohoda č. Z202215449_Z
53528654
6 115,10 € Up Déjeuner, s. r. o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice