Centrálny register zmlúv

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Dodatok č. 1 ku KZ č. 04/2021/ŠJ
Dodatok č. 1 ku KZ č. 04/2021/ŠJ
0,00 € Metro Cash & Carry SR s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
23. August 2022
Dodatok č. 1 ku KZ č. 05/2021/ŠJ
Dodatok č. 1 ku KZ č. 05/2021/ŠJ
0,00 € UNI, spol. s r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
29. September 2022
Zmluva o predaji , vrátane Podmienok predaja
i.č. 08/2022/EÚ
0,00 € Libri-Bookline Zrt. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb č.04/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Aupark GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
4. Júl 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
KZ 2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva pri G a ZŠ Sándora Máraiho s VJM GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. Február 2024
Kolektívna zmluvy na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyuč.jaz.maďarským GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. Február 2024
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyuč.jaz.maďarským GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb zodpovedná osoba ZO
i.č. 02/2024
34,80 € CUBS plus, s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
29. Jún 2023
Zmluva č. 202306/049/PZS o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
i.č.07/2023
54,00 € BE-SOFT a.s. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
13. December 2023
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
i.č. 09/2023
78,00 € Lindström, s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
i.č. 10/2022
95,00 € JUDr. Jozef Chmura, advokát GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
13. Apríl 2023
Kúpna zmluva i.č. 03/2023
KZ i.č. 03/2023
180,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Aupark GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. Február 2024
Zmluva o dielo / aktualizácia BP
i.č. 03/2024
180,00 € CUBS plus, s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
15. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb z 17.2.2020
i.č. 02/2020
198,00 € LIVONEC SK, s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
4. Jún 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
i.č. 05/2023
358,80 € MEDIATEL spol. s r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
9. September 2022
Kúpna zmluva Potraviny 5. celok :Pekársky tovar a chlieb
KZ i.č. 05/2022/ŠJ
702,65 € Pekáreň COTTBUS s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
9. September 2022
Kúpna zmluva Potraviny 4. celok :Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary
KZ i.č. 04/2022/ŠJ
4 162,13 € INDMEDIA s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb č.02/2023
5 740,00 € Hotelconsult s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
16. December 2022
Rámcova dohoda č. Z202215449_Z
53528654
6 115,10 € Up Déjeuner, s. r. o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
24. Február 2023
Kúpna zmluva Potraviny 4. celok :Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary
i.č. 04/2023/ŠJ
6 708,29 € A.P.S.-FOOD s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice