Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, Pruské 294

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2022
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí grantu
2019-1-SK01-KA202-060773
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odborné vzdelávanie Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Zmluva č. KŠ /ZO/2022KŠ7528-3 o poskytnutí služieb v oblasti kyberšikany
KŠ /ZO/2022KŠ7528-3
0,00 € Dosťbolo.sk, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Čiastková zmluva o dodávke elektriny
2021/1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
2021/5101586861
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0552/2020 D2
0,00 € Ministerstvo práca, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Partnership Agreement
20201-1-SI01-KA220-VET-000028108
0,00 € Biotehniški center Naklo Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok č.3 k zmluve č. ZO/2019A7528-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2019A7528-2
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A7516075
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A8966819
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A12217258
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb
A19440364
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb
A19440364
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
13. Máj 2022
Zmluva č. 01/ DV/2022 o duálnom vzdelávaní
01/ DV/2022
0,00 € FISH& AGRO farma, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
17. Máj 2022
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. Z20223695_Z zo dňa 26.4.2022
Z20223695
0,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
22. Máj 2022
Zmluva o dielo
23/2022
0,00 € Stredná odborná škola, Pruské 294 Obecný úrad Tuchyňa
24. Máj 2022
Zmluva č. 5732022
5732022
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť a.s. Stredná odborná škola, Pruské 294
21. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby - "Študentský časopis - Hľadaj školu"
č. HS/22/05/026
0,00 € KOMENSKY VIRAL s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
21. Jún 2022
Kúpna zmluva
č. 22/2022
0,00 € Leading Farmers SK, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
13. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_052 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít
30/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola, Pruské 294
20. September 2022
Zmluva o spolupráci
č.UVTOS-01919/23-DU-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Stredná odborná škola, Pruské 294