Centrálny register zmlúv

Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice
Zmluva č. 8/2024/GymPn
16,56 € KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
21. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 7/2024/GymPn
10,00 € MS SLOVAKIA s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
8. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 6/2024/GymPn
10,00 € Rusnák Aurel Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
6. Február 2024
Zmluva o prenájme softvéru
Zmluva č. 5/2024/GymPn
120,00 € SmartBooks, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
1. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 39/2023/GymPn)
10,00 € TJ Družba Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
30. Január 2024
Kolektívna zmluva 2024
2/2024
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
29. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 4/2024/GymPn
30,00 € LETECKO-MODELÁRSKY KLUB - FF - PIEŠŤANY Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
12. Január 2024
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu
Zmluva č. 3/2024/GymPn
490,28 € MAGNA TEPLO a. s. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 1/2024/GymPn
30,00 € Veslársky klub Sĺňava Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Erasmus+
Zmluva č. 57/2023/GymPn
800,00 € Páleníková Ingrid, Mgr. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Erasmus+
Zmluva č. 58/2023/GymPn
800,00 € Urbanová Ondrejka, Mgr. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Erasmus+
Zmluva č. 60/2023/GymPn
800,00 € Corticelli Eva Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Erasmus+
Zmluva č. 59/2023/GymPn
800,00 € Domonkoš Daniel, Mgr. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva č. 55/2023/GymPn
6,90 € encare, s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení stravy
Zmluva č. 56/2023/GymPn
247 000,00 € Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
4. December 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Zmluva č. 54/2023/GymPn
0,00 € Jazyková škola, 1. mája 2, Trenčín Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 53/2023/GymPn
30,00 € Slovenský skauting 80. zbor Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
15. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 46/2023/GymPn
10,00 € Libor Bohunický Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 47/2023/GymPn
3 480,00 € Brúnovská Gabriela Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 48/2023/GymPn
1 863,96 € Legenzová Zlatica Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany