Centrálny register zmlúv

Kultúrne zariadenia Petržalky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
rekonštrukcia DK ZH
22/252
275 725,90 € I.K.M.REALITY-STAVING Banská B Kultúrne zariadenia Petržalky
2. November 2022
Zmluva o dielo na dodanie a montáž tovaru
22/455
82 627,20 € HOKO-VH s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
24. Október 2022
Zmluva o dielo
22/451
34 425,12 € Varga Imrich RETECH Kultúrne zariadenia Petržalky
1. Marec 2024
Nájom nebytového priestoru č. 4 v DK Lúky
24/117
7 687,50 € Nota Media s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
15. November 2022
dodanie šikmej schodiskovej plošiny
22/476
7 685,00 € Velcon spol. s r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
3. August 2023
Songs Of The Soul
23/266
6 200,00 € Sri Chinmoy Centrum o.z. Kultúrne zariadenia Petržalky
10. November 2023
KRÁSNÉ JE ŽÍT - VEĽKÝ VIANOČNÝ KONCERT FELIXA SLOVÁČKA S JEHO BANDOM
23/445
6 000,00 € Ing. Natália Kadlecová - IN S Kultúrne zariadenia Petržalky
27. Marec 2024
Dodanie tonerov do tlačiarní
24/168
5 736,88 € Clean tonery s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
25. Júl 2022
Stavebný dozor
22/253
4 848,00 € Ústav stavebnej ekonomiky s.r. Kultúrne zariadenia Petržalky
29. Február 2024
NipponFest a Hangukon -2024
24/046
4 800,00 € OZ XAGNAM Kultúrne zariadenia Petržalky
29. Február 2024
Vystúpenie DFS Kremienok - 35. výročie
24/066
4 700,00 € Združenie Detského FS Kremien Kultúrne zariadenia Petržalky
9. November 2022
Prevádzkovanie TV štúdia
22/480
4 633,00 € Nota Media s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
29. Február 2024
POHYB BEZ BARIER
24/044
4 600,00 € OZ Pohyb bez bariér Kultúrne zariadenia Petržalky
8. Marec 2023
POHYB BEZ BARIER
23/079
4 450,00 € OZ Pohyb bez bariér Kultúrne zariadenia Petržalky
3. Apríl 2024
Nájom nebytových priestorov miestnosť č. 11 v DK Lúky
24/175
4 293,00 € SEPTEMBER AGENCY s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
29. Február 2024
Festival záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mlád
24/029
3 680,00 € Nadácia Vlada Kulíška Počuť sr Kultúrne zariadenia Petržalky
22. September 2022
Ostro sledované vlaky
22/363
3 600,00 € Babadlo, n.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
17. Október 2022
Divadelné predstavena
22/367
3 600,00 € Divadelné centrum Kultúrne zariadenia Petržalky
18. Október 2022
Divadelné predstavenie - prenájom
22/364
3 600,00 € Slovenské filmové divadlo Kultúrne zariadenia Petržalky
9. November 2022
Prevádzkovanie kaviarne a chránená dielňa
22/482
3 572,00 € Vanková Mariana Ing. Kultúrne zariadenia Petržalky