Centrálny register zmlúv

Kultúrne zariadenia Petržalky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Pianoday2024* - klavírne vystúpenie
24/126
260,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
26. Marec 2024
Pianoday2024* - klavírne vystúpenie
24/127
260,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
26. Marec 2024
Pianoday2024* - klavírne vystúpenie
24/128
260,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
26. Marec 2024
Pianoday2024* - klavírne vystúpenie
24/129
260,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
26. Marec 2024
Poskytnutie informačného priestoru pri prezentácii priestorov a aktiví
24/167
1 500,00 € Citylife s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
25. Marec 2024
Tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ sv. Cecílie
24/074
380,00 € Cirkevná základná umelecká ško Kultúrne zariadenia Petržalky
22. Marec 2024
Tréningy Baletného štúdia Terpsichoré
24/148
340,00 € MÚZA TANCA TERPSICHORÉ Kultúrne zariadenia Petržalky
21. Marec 2024
Natáčanie spotu
24/156
600,00 € POP Studio s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
20. Marec 2024
Stretnutie rodičov
24/150
120,00 € FC Petržalka futbal, a.s. Kultúrne zariadenia Petržalky
20. Marec 2024
Koncert - Dúhalka
24/024
800,00 € BABY MUSIC s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
20. Marec 2024
Romantická gitara Aliho Kováča
24/146
0,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
20. Marec 2024
Skupina Prešporok a hostia - krst CD
24/131
0,00 € AquATerra spol. s r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
20. Marec 2024
hudobná produkcia
24/109
130,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
20. Marec 2024
posedenie s hlásateľom
24/151
150,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
19. Marec 2024
Zmyslohranie - kreatívny ateliér pre najmenšie deti
24/093
60,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
18. Marec 2024
Sponzorský dar na podujatie PIANODAY
24/091
0,00 € mypiano.eu s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
18. Marec 2024
Prežili sme holokaust - kultúrno vzdelávací program
24/144
0,00 € OZ Testimonium Kultúrne zariadenia Petržalky
15. Marec 2024
Cyklus sPOT: ŽENA 2024 - Koncert kapely NAYA
24/098
300,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
15. Marec 2024
ZDRAVÉ HOPSANIE - pohybová výchova pre deti
24/147
300,00 € Mgr.Lucia Sestrienková Kultúrne zariadenia Petržalky
15. Marec 2024
workshop pletenia korbáčov
24/142
65,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky