Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 91/6/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 91/6/20Z23
89/2023
400,00 € Mestské kultúrne centrum Saneca Pharmaceuticals a. s.
17. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/6/2023
90/2023
382,50 € Mestské kultúrne centrum Základná umelecká škola
17. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55562/008 - Dis is Markéta
91/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
14. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 87/6/2023
86/2023
300,00 € Mestské kultúrne centrum Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci
12. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. 90/6/2023
85/2023
0,00 € Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o. Mestské kultúrne centrum
9. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 85/6/2023
83/2023
80,00 € Mestské kultúrne centrum Patrik Paloncy
9. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 79/5/2023
84/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
7. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 84/6/2023
81/2023
70,00 € Mestské kultúrne centrum Bc. Martina Vašková - Agnes.tvorí
7. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 83/6/2023
82/2023
65,00 € Mestské kultúrne centrum Nadežda Kvasňovská
6. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 78/5/2023
80/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum Občianske združenie "JA SÁM"
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 42/4/2023
75/2023
189,00 € Mestské kultúrne centrum Ľudovít Moder
1. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/5/2023
76/2023
144,00 € Mestské kultúrne centrum Ľudovít Moder
1. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 61/5/2023
77/2023
700,00 € Mestské kultúrne centrum Michal Thoma
1. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 73/5/2023
78/2023
180,00 € Mestské kultúrne centrum Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec
31. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55562/007
74/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 72/5/2023
70/2023
390,00 € Mestské kultúrne centrum Základná škola s materskou školou
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 75/5/2023
71/2023
400,00 € Mestské kultúrne centrum Saneca Pharmaceuticals a. s.
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 60/5/2023
72/2023
127,50 € Mestské kultúrne centrum Rada rodičov pri Strednej odbornej škole
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 60/5/2023
72/2023
127,50 € Mestské kultúrne centrum Rada rodičov pri Strednej odbornej škole
26. Máj 2023
Zmluva o spolupráci č. 74/5/2023
73/2023
0,00 € DIVADLO DIVA Bratislava Mestské kultúrne centrum