Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 141/8/2023
107/2023
60,00 € Mestské kultúrne centrum Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 16-81 Hlohovec
1. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 142/8/2023
108/2023
60,00 € Mestské kultúrne centrum Združenie urbarialistov Hlohovec pozemkové spoločenstvo
1. September 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č.147/8/2023
109/2023
0,00 € Mestské kultúrne centrum Divadlo komédie
1. September 2023
Zmluva o pripojení - služba Internet
111/2023
0,00 € DATAGRAM, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
1. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 149/8/2023
113/2023
48,00 € Mestské kultúrne centrum Ľudovít Moder
1. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/00315/001
114/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
1. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/00315/003
115/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
1. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/00315/005
116/2023
0,00 € Neuvedené Mestské kultúrne centrum
23. August 2023
Zmluva o spolupráci o odohraní divadelného predstavenia
110/2023
0,00 € DIVADLO DIVA Bratislava Mestské kultúrne centrum
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03812
105/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Mestské kultúrne centrum
28. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. 67/5/2023
103/2023
0,00 € Mestské kultúrne centrum JUDr. Miloš Kaščák - advokát
28. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 125/7/2023
104/2023
400,00 € Mestské kultúrne centrum Saneca Pharmaceuticals a. s.
7. Júl 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta č.99/6/2023
100/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
7. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 111-7-2023
101/2023
85,00 € Mestské kultúrne centrum Ján Rau
7. Júl 2023
Obchodná zmluva č. 0123/23
102/2023
360,00 € Trnavská produkčná s.r.o. Mestské kultúrne centrum
4. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/55562/010
97/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
4. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 106/6/2023
98/2023
70,00 € Mestské kultúrne centrum Bc. Martina Vašková - Agnes.tvorí
4. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 107/6/2023
99/2023
65,00 € Mestské kultúrne centrum Nadežda Kvasňovská
1. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 105-6-2023
95/2023
60,00 € Mestské kultúrne centrum Ľudovít Moder
1. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 109/6/2023
96/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo