Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní účtovníckych služieb
221/2023
0,00 € RENEPSS, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb
222/2023
0,00 € Renáta Pavlíková Mestské kultúrne centrum
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č .23-512-01846
223/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Mestské kultúrne centrum
17. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovania odídencom z Ukrajiny
46/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mestské kultúrne centrum
15. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 252/12/2023
219/2023
30,00 € Mestské kultúrne centrum Výkup drahých kovov SK s. r. o.
15. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 284/12/2023
178/2023
1 150,00 € Mestské kultúrne centrum Dávid Kasala
15. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestoror č.7/1/2024
10/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Vladislav Hudec
15. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestoror č. 9/1/2024
11/2024
360,00 € Mestské kultúrne centrum CD Karolko s.r.o.
15. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
44/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestské kultúrne centrum
12. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 296/12/2023
212/2023
75,00 € Mestské kultúrne centrum Dana Parčiová
12. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 299/12/2023
213/2023
100,00 € Mestské kultúrne centrum Vojtech Sztranyák
12. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 306/12/2023
214/2023
90,00 € Mestské kultúrne centrum Katarína Bucková
12. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 267/12/223
215/2023
50,00 € Mestské kultúrne centrum Štefan Práznovský
12. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 301/12/2023
216/2023
100,00 € Mestské kultúrne centrum Pavol Henček
12. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 300/12/2023
217/2023
150,00 € Mestské kultúrne centrum Ing. Miloš Kožák
12. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 304/12/2023
218/2023
25,00 € Mestské kultúrne centrum Zuzana Mészárošová
11. Január 2024
Zmluva o dielo
43/2022
0,00 € RAMICON s.r.o. Mestské kultúrne centrum
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 200/10/2023
211/2023
35,00 € Mestské kultúrne centrum Výkup drahých kovov SK s. r. o.
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/1/2024
1/2024
48,00 € Mestské kultúrne centrum Ľudovít Moder
10. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3/1/2024
2/2024
65,00 € Mestské kultúrne centrum Nadežda Kvasňovská