Centrálny register zmlúv

Obec Doľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2023
Zmluva o prepojení na CRZ
63/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o prepojení na CUET
64/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
11. Apríl 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
65/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Doľany
19. Apríl 2023
Poistka k poistnej zmluve
66/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Doľany
19. Apríl 2023
Poistka k poistnej zmluve
67/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Doľany
19. Apríl 2023
Poistka k poistnej zmluve
68/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Doľany
27. Apríl 2023
Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu zo dňa 2.8.2017
69/2023
0,00 € ROVAMI s.r.o. Obec Doľany
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
70/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Doľany
2. Máj 2023
Licenčná zmluva - digitálny archivačný systém zosnulých
71/2023
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Doľany
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
72/2023
0,00 € Plantex, s.r.o. Obec Doľany
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
73/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Doľany
11. Júl 2023
Príkazná zmluva
74/2023
0,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Doľany
20. Júl 2023
Zmluva o vedení účtovníctva
75/2023
0,00 € Zuzana Masaryková Obec Doľany
10. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci
79/2023
0,00 € Mikroregión Cervený Kameň Obec Doľany
10. August 2023
Darovacia zmluva
81/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Doľany
28. August 2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
82/2023
0,00 € Ing. Rudolf Zajíček s manž. Zuzanou Obec Doľany
11. Október 2023
Dodatok č. 2
83/2023
0,00 € Mikroregión Cervený Kameň Obec Doľany
26. Október 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
92/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Doľany
22. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
95/2023
0,00 € Magna Energia Obec Doľany
22. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
96/2023
0,00 € Magna Energia Obec Doľany