Centrálny register zmlúv

Obec Doľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Zmluva na dodanie tovaru
84/2023
58 198,57 € AGGER, s.r.o. Obec Doľany
24. November 2023
Zmluva na dodanie tovaru
97/2023
42 301,76 € GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Obec Doľany
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
78/2023
28 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Doľany
14. Marec 2024
Zmluva o dielo
4/2024
24 981,80 € Cerkam Facility Services s.r.o Obec Doľany
11. Január 2024
Zmluva o dielo
1/2024
14 340,00 € Modulor Bratislava, s.r.o. Obec Doľany
23. Október 2023
Zmluva o výpožičke
88/2023
14 318,54 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Doľany
16. Október 2023
Zmluva o dielo
87/2023
13 405,94 € EDEN PARK, s.r.o. Obec Doľany
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
80/2023
10 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Doľany
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov
76/2023
4 500,00 € Nadácia Allianz Obec Doľany
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
42/2022
4 000,00 € Obec Doľany FK CINEMAX Doľany, občianske združenie
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3220029
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Doľany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
8/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Doľany
28. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Doľany v roku 2024
102/2023
2 500,00 € FK Cinemax Doľany Obec Doľany
16. Máj 2022
Zmluva o dielo
1
2 190,00 € PhDr. Mária Smoláková, CSc Obec Doľany
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
94/2023
2 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Doľany
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku
77/2023
1 200,00 € Spoločnosť pre zmysluplný život Obec Doľany
26. Október 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
90/2023
1 098,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Doľany
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby
101/2023
911,86 € Jozef Miškovič Obec Doľany
7. September 2022
Zámenná zmluva
46/2022
703,80 € Ing. Rudolf Zajíček s manž. Zuzanou Zajíčkovou Obec Doľany
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
89/2023
528,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Doľany