Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Kameničná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o umeleckom výkone
45_2024
500,00 € Seres Csaba, Ing. Obec Kameničná
3. Júl 2024
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestného systému triedeného zberu komunálnych odpadov ...
NZPO01012024128
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Kameničná
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
B/147/2024
25,00 € Obec Kameničná Norbert Tánczos
17. Jún 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
C/19/2024
25,00 € Obec Kameničná Klára Tokárová
17. Jún 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
A/22/2024
25,00 € Obec Kameničná Mária Budaiová
13. Jún 2024
Zmluva č. 951/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
951/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Kameničná
8. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
44_2024
150,00 € Michal Obec Kameničná
6. Jún 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná - Vízvár
5/2024 h.m.
25,00 € Obec Kameničná Peter Unyatinszki
30. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
2 k lic. zmluve
18,90 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Kameničná
23. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
A/18/2024
25,00 € Obec Kameničná Eva Marosiová
23. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
B/8/2024
25,00 € Obec Kameničná Peter Unyatinszki
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
43_2024
500,00 € Peter Obec Kameničná
15. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20242026
0,00 € encare, s.r.o. Obec Kameničná
15. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
20241021
0,00 € encare, s.r.o. Obec Kameničná
14. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
A/237/2024
25,00 € Obec Kameničná Helena Badinková
14. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
A/47/2024
25,00 € Obec Kameničná Maria Trajzerová
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
A/109/2024
25,00 € Obec Kameničná Štefan Kárpáti
2. Máj 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
240233-L13.0519.22.0001-ZBZ_KZ
400,00 € Obec Kameničná Západoslovenská distribučná, a.s.
2. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
240229-L13.0519.22.0001-ZBZ_VB
0,00 € Obec Kameničná Západoslovenská distribučná, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
B/81/2024
25,00 € Obec Kameničná Monika Mészárosová