Centrálny register zmlúv

Obec Kameničná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Dohoda č. 22/14/010/46 o pomoci v hmotnej núdzi
22/14/010/46
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
8. November 2022
Dohoda č. 22/14/012/27 o pomoci v hmotnej núdzi
22/14/012/27
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
7. November 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
12/S111000114
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Kameničná
7. November 2022
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
187-300-2022
450,00 € Obec Kameničná Slovenský hydrometeorologický ústav
6. November 2022
Kúpna zmluva
198/2022
183,00 € Obec Kameničná Kazánová Z.
3. November 2022
Zmluva o nájme
197/2022
0,00 € GTIS charging SK s.r.o. Obec Kameničná
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutí práva užívať digitálny archívačný systém zosnulých
170/2022
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Kameničná
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AIF1
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Kameničná
24. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 20211027
20211027
0,00 € encare, s.r.o. Obec Kameničná
4. Október 2022
Darovacia zmluva
114/2022
150,00 € Mónika U. Obec Kameničná
4. Október 2022
Darovacia zmluva
115/2022
20,00 € TIbor D. Obec Kameničná
4. Október 2022
Darovacia zmluva
116/2022
20,00 € Silvia M. Obec Kameničná
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2022/060
1 320,00 € Ing. Ľudovit Fiala. certifikovaný audítor, č. licencie UDVA 1139 Obec Kameničná
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí daru
2022ZoD/94
22,20 € COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Obec Kameničná
7. August 2022
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
2022026
300,00 € Obec Kameničná FCC Slovensko, s.r.o.
7. August 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
S111000114
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Kameničná
28. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/04200/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kameničná
28. Júl 2022
Zmluva o umeleckom výkone
107/2022
350,00 € SPOLOK DYCHOVÁ HUDBA, JELKA Obec Kameničná
28. Júl 2022
Zmluva o umeleckom výkone
108/2022
1 026,00 € Kecskés Tibor EV - V-TECH Obec Kameničná
10. Jún 2022
Darovacia zmluva
0631
609,60 € Slovenská republika - Štatistictký úrad Slovenskej republiky Obec Kameničná