Centrálny register zmlúv

Obec Kameničná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Zmluva č. 246/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
246/2023/ŠKOLaŠ
400,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Kameničná
6. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
17
0,00 € IMMO-MEM, s.r.o. Obec Kameničná
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
16
200,00 € Lőrincz L. Obec Kameničná
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
14
600,00 € A. Szép Obec Kameničná
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
15
1 000,00 € I. Patajová Obec Kameničná
15. Jún 2023
Mandátna zmluva
M.Z. č. 3
0,00 € JUDr. Timea Bödöková Obec Kameničná
31. Máj 2023
Sprostredkovateľská zmluva
13
1 300,00 € Koral Tribute Band - vedúci hudobnej skupiny, zástupca: Alexander Lakatos Obec Kameničná
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu Poľovníckeho združenia Kameničná
2/2023
800,00 € Poľovnícke združenie Kameničná Obec Kameničná
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu Dobrovoľného hasičského zboru Kameničná
3/2023
480,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná Obec Kameničná
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu CSEMADOK Základná organizácia Kameničná
4/2023
800,00 € CSEMADOK Základná organizácia Kameničná Obec Kameničná
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na podporu ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná
5/2023
500,00 € ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná Obec Kameničná
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
12
500,00 € István B. Obec Kameničná
3. Máj 2023
Darovacia zmluva
11
300,00 € Obec Kameničná Artis Jókai o.z.
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3230270
3 000,00 € Dobrovoľná požiarná ochrana SR Obec Kameničná
28. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D. č. 23/14/054/135
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
Č. : 6/2023, spis č. 21/95
32 967,90 € Obec Kameničná Agrodružstvo Kameničná
28. Apríl 2023
Hromadné úrazové poistenie
11-14330
0,00 € Union poisťovňa, a.s., Obec Kameničná
26. Apríl 2023
Zmluva o podmienkách hudobnej produkcie
10
720,00 € HUDOBNÝ SÚBOR – ASPERO Obec Kameničná
14. Apríl 2023
Zámenná zmluva na zámenu hnuteľného majetku obce Kameničná
9
25 849,00 € Ondrej S. Obec Kameničná
5. Apríl 2023
Dohoda o zabezp. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecn. služieb ...
23/14/054/135
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná