Centrálny register zmlúv

Obec Kameničná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
11378/2020-4210-52028
Doplnená
4 889,67 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Obec Kameničná
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
75/2022
Doplnená
275 740,60 € GUTTE, s.r.o. Obec Kameničná
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3220261
3 000,00 € Dobrovoľná požiarná ochrana SR Obec Kameničná
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná
6/2022
500,00 € ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná Obec Kameničná
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu CSEMADOK Z.O. Kameničná
5/2022
800,00 € CSEMADOK, Základná organizácia Kameničná Obec Kameničná
25. Apríl 2022
Darovacia zmluva
65/2022
300,00 € Artis Jókai o.z. Obec Kameničná
19. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu DHZ
4/2022
480,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná Obec Kameničná
8. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
61/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kameničná
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo
52/2022
12 675,12 € DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. Obec Kameničná