Centrálny register zmlúv

Obec Kameničná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Nájomná zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesného podniku a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8
500,00 € Obec Kameničná MikulአF.
31. Marec 2023
D O H O D A 23/14/054/90 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených
23/14/054/90
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
7
200,00 € Attila Sz. Obec Kameničná
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve zo dňa 31.01.2019
0,00 € Ján Markovics Obec Kameničná
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu TJ AGRO Kameničná
1/2023
8 000,00 € Obec Kameničná Telovýchovná jednota AGRO Kameničná
10. Marec 2023
Zmluva o pskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-ADF9-512-003-004
40 028,44 € Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Obec Kameničná
21. Február 2023
Kúpno-predajná zmluva
6
9 000,00 € Obec Kameničná Alexej L.
16. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlast. práva k nehnuteľnostiam
5
16 000,00 € Monika J., Tibor Z., Pavel Obec Kameničná
28. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
4
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Kameničná
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní technickej pomoci
2
1 200,00 € Jmedia s.r.o. Obec Kameničná
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
3
0,00 € Obec Kameničná OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
2. Január 2023
Zmluva o poskitnutí služieb
1
200,00 € Attila Sz. Obec Kameničná
21. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122270674
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kameničná
16. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2011
6/2011, dodatok č. 3
0,00 € Alica Gajdáčová Obec Kameničná
5. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve E2266 08U02
E2266 08U02 č.3
0,00 € Enviromentálny fond Obec Kameničná
23. November 2022
Zmluva o spolupráci
220/2022
0,00 € Citrón, s.r.o. Obec Kameničná
10. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 20211026
2021026
0,00 € encare, s.r.o. Obec Kameničná
9. November 2022
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenie miesta pre znevýhodneného uchádzača ...
22/14/054/182
4 716,15 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
8. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 19.2.2020
Dodatok č. 1
0,00 € EPIC Partner a.s. Obec Kameničná
8. November 2022
Zmluva o dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202206604
0,00 € Disig, a.s Obec Kameničná