Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
30052023
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Lukáčovce
30. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu č. D4 na rok 2023 - 2026
300520231
0,00 € Lýdia Nagyová, rod. Hradická Obec Lukáčovce
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
02062023
0,00 € MiHo Trans s.r.o. Obec Lukáčovce
15. Jún 2023
Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární
15062023
0,00 € Energiepark s.r.o. Obec Lukáčovce
20. Jún 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
ZLP - 00308188
0,00 € DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko Obec Lukáčovce
21. Jún 2023
Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe
CRZ-8010654
0,00 € DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko Obec Lukáčovce
23. Jún 2023
Nájomná zmluva - Podpora medzigeneračných väzieb pomocou budovania a rekonštrukcie exterérových prvkov pre aktívny odpočinok
22062023
0,00 € Športový klub Magnus Obec Lukáčovce
29. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. C7 na rok 2023 - 2026
29062023
0,00 € Maroš Brňo Obec Lukáčovce
4. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu č. A7 na rok 2023 - 2026
040720231
0,00 € Andrej Bulla, rod. Bulla a Helena Bullová, rod. Lauková Obec Lukáčovce
4. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1112829
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Lukáčovce
7. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.11.2015 - Polyfunkčný objekt
9105875322
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
7. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.11.2015 - Kultúrny dom
9100078270
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
7. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.11.2015 - Obecný úrad
9100078263
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
19. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005 - sup. číslo 72
9100080724/2
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
28. Júl 2023
Zmluva o zhodnotení biologicky rozložiteľných odpadkov kat.20 02 01
28072023
0,00 € BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Obec Lukáčovce
31. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
31072023
0,00 € Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Obec Lukáčovce
31. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu č. E7 na rok 2023 - 2026
310720231
0,00 € Anna Kozárová, rod. Ďurišová Obec Lukáčovce
8. August 2023
Mandátna zmluva uzatvorená podla § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
08082023
0,00 € Mária Hrmová EnviroConsulting Obec Lukáčovce
21. August 2023
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1.
8093323246
Doplnená
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Lukáčovce
23. August 2023
Kúpna zmluva o predaji a kúpe osobného automobilu
23082023
0,00 € Pavel Petruš ml. Obec Lukáčovce