Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Prístavba k materskej škole v Lukáčovciach
15042024
Doplnená
0,00 € TONEX stavby s.r.o. Obec Lukáčovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby - Prevádzkový dohľad
JSS-004456.00
0,00 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Obec Lukáčovce
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. D7 na rok 2024 – 2027
19042024
0,00 € Daniel Struk, rod. Struk Obec Lukáčovce
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2024
23042024
0,00 € Ing. Eugen Maczko Obec Lukáčovce
23. Apríl 2024
Kúpna Zmluva k dodaniu tovaru
230420242
0,00 € NOMIland s.r.o. Obec Lukáčovce
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela
29042024
0,00 € MICHEL SERVIS s.r.o. Obec Lukáčovce
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela
290420241
0,00 € MICHEL SERVIS s.r.o. Obec Lukáčovce
29. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
290420242
0,00 € Vladimír Režo, rod. Režo Obec Lukáčovce
8. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus
‭8093323246‬
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Lukáčovce
10. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2024
10052024
0,00 € Zuzana Bojňanská Obec Lukáčovce
22. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. C4 na rok 2024 – 2027
22052024
0,00 € Dušan Brňo, rod. Brňo Obec Lukáčovce
22. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Údržba a oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
260220242
Doplnená
0,00 € Milan Brodek BRODEK a SPOL Obec Lukáčovce
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - Spracovanie údajov z katastra
29052024
0,00 € Národná geograficko informačná s.r.o. Obec Lukáčovce
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci - Zapožičanie 1 kus vozíku typu Traktorbus
104/2024
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Obec Lukáčovce
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027
20062024
0,00 € Rastislav Horňák, rod. Horňák Obec Lukáčovce
28. Jún 2024
Dodatok č. 2/2024 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
28062024
0,00 € Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
10082022
90,00 € Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek Obec Lukáčovce
20. Október 2022
Dodatok č. 1/ Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
20102022
90,00 € Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek Obec Lukáčovce
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme softvéru
21032023
329,87 € SmartBooks, a.s. Základná škola s materskou školou, Hlavná 191, Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/47
21092022
360,00 € Ing. Martin Lipka, rod. Lipka Obec Lukáčovce