Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
68/2023
83 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
68/2023
83 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
32/2023
30 000,00 € Športový klub VEGUM, Gumárenská 333, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
6/2024
30 000,00 € Športový klub VEGUM, Gumárenská 333, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
10/2024
17 868,00 € Ultima Ratio s.r.o., Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
4. December 2023
Dodatok č.10 k zmluve o kontokorentnom úvere
1048/2013/UZ
17 000,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
26/2024
13 652,40 € ORYM s.r.o., Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/573
12 800,00 € Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
5. Október 2023
Zmluva o dielo č. 04/2023
117/2023
11 996,04 € J.K.STAV s.r.o., Komenského 345/9, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
5. Október 2023
Zmluva o dielo č. 03/2023
116/2023
11 017,05 € J.K.STAV s.r.o., Komenského 345/9, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
23. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
8/2024
7 350,00 € Slovenská pošts a.s,, Partizánske 9, 975 99 Banská Bystrica Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
124/2023
4 200,00 € Ultima Ratio s.r.o., Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
123/2023
4 200,00 € Ultima Ratio s.r.o., Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
27. Júl 2023
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
100/2023
3 714,27 € Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
20. Máj 2024
Rámcová zmluva
43/2024
2 513,76 € ISTA Slovakia s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
4. Apríl 2023
zmluva o vytvorení spoločného DHS
48/2023
2 500,00 € Obec Nitrica. č. 489, 972 22 Nitrica Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
18. September 2023
Rámcová zmluva č. OP-23-04739/PH/NB
111/2023
2 448,00 € ISTA Slovakia s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22/2024
2 400,00 € JUDr.Ing. Katarína Šašková, Hríbiky 119, 027 44 Tvrdošín Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
19/2024
2 200,00 € Sýkorka n.o., Záhumenská 391/146, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
42/2024
2 200,00 € VO-TOR SK s.r.o., Narcisová 799/8, Bratislava- MČ Ružinov Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice