Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
33/2023
1 700,00 € ZO SZPB, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3/2024
1 700,00 € ZO JDS, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
35/2023
1 500,00 € ZO JDS, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
34/2023
1 500,00 € ZO SZZP, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1/2024
1 500,00 € ZO SZZP, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
2. November 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 328,00 € Obec Dolné Vestenice Pavol Močol s manželkou Gabrielou Močolovou
2. November 2023
Kúpna zmluva
134/2023
1 328,00 € Pavol Močol s manželkou Gabrielou, Obrancov mieru 428/13, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
2. November 2023
Kúpna zmluva
133/2023
1 312,00 € Ing. Ján Ölschléger, Ľ.štúra 64/15, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
20/2024
1 100,00 € Senior n.o. Nitrianske Rudno, Hurbanovo námestie č.29, 97201 Bojnice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
31/2023
1 000,00 € ZO SZOPK Čistý prameň, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
36/2023
1 000,00 € ZO SZZ , 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
31. Júl 2023
Zmluva o dielo
103/2023
1 000,00 € Hudobná skupiny GIPSY ČÁVE, K nemocnici 782/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2/2024
1 000,00 € ZO SZZ , 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
53/2023/D
700,00 € Obec Dolné Vestenice Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Vestenice
20. Júl 2023
Zmluva o dielo
99/2023
700,00 € Hudobná skupina KTM, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. November 2023
Kúpna zmluva
141/2023
660,00 € René Štrba, Martina štrbová, Molvičky 403/5, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
10. Február 2023
Zmluva o dielo
12/2023
650,00 € Hudobná skupina KTM, Milan Kasala, Krátka 448/30, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
19. Október 2023
zmluva o sprostredkovaní hudobnej produkcie
120/2023
650,00 € Hudobná skupina Baróni Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
18. Október 2023
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
119/2023
600,00 € Hudobná skupina VEGA Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. Február 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
16/2024
585,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice