Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2023
Zmluva o vykonaní odborných prác
18/2023
440,00 € Ivan Žiška, Malá Okružná 987/3, 958 01 Partizánske Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
30. Január 2024
Zmluva o vykonaní odborných prác
12/2024
440,00 € Ivan Žiška, Malá Okružná 987/3, Partizánske Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
39/2023
420,00 € Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Február 2023
Zmluva o dlhodobom nájme
17/2023
407,76 € Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3, 931 06 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
14. Február 2024
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
17/2024
400,00 € Bc. Peter Beňačka, 957 04 Bánovce nad Bebravou Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Máj 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti
13052022
390,00 € BROS Computing, s. r. o. Obec Dolné Vestenice
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
7/2024
350,00 € Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
21. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
86/2023/D
300,00 € Obec Dolné Vestenice Súkromná ZUŠ ArsAkademy
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
4/2024
300,00 € eRKo - HKSP Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
6. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri spracúvaní osobných údajov a zabezpečení výkonu funkcie zodpovednej osoby
28/2024
300,00 € BROS Computing s.r.o., Kolmá 169/10, Žilina Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
20. Júl 2023
Zmluva o dielo
98/2023
250,00 € Hudobná skupina DUO MIZIKA, Nitrica Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva - byt
35/2024
246,00 € Božena Kollárová, Komenského 14, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
18. Marec 2024
Nájomná zmluva - byt
29/2024
236,09 € Emília Gamanová, Gumárenská 21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Február 2023
Zmluva o dlhodobom nájme
16/2023
203,88 € Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
62/2023
200,00 € Hudobná skupina MUSIC 2 Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
62/2023
200,00 € Hudobná skupina MUSIC 2 Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
11. December 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licečná zmluva
153/2023
200,00 € Samuel Ďuriš, Gumárenská 330/2, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Zmluva o dielo
28122022_1
150,00 € Peter Šuhajda, 972 22 Horné Vesteniceč.103 Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2023
Zmluva o dielo
162/2023
150,00 € Peter Šuhajda, 972 22 Horné Vesteniceč.103 Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti na rok 2023
28122022_2
144,00 € BROS Computing s.r.o., Kolmá 169/10, Žilina Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice