Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Nájomná zmluva
A_11052022_09
0,00 € Dalibor Píš Obec Dolné Vestenice
11. Máj 2022
Nájomná zmluva
A_11052022_10
0,00 € Žaneta Plichtová Obec Dolné Vestenice
11. Máj 2022
Nájomná zmluva
A_11052022_11
0,00 € Patrik Štefkovič, Martina Štefkovičová Obec Dolné Vestenice
11. Máj 2022
Nájomná zmluva
C_11052022_01
0,00 € Mária Kopálová Obec Dolné Vestenice
11. Máj 2022
Nájomná zmluva
C_11052022_02
0,00 € Ing. Peter Pacinda Obec Dolné Vestenice
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
dodatok_E_16052022
0,00 € Marek Suchánek Obec Dolné Vestenice
17. Máj 2022
Zmluva o vykonaní odborných prác
17052022
0,00 € Ivan Žiška Obec Dolné Vestenice
17. Máj 2022
Zmluva o vykonaní odborných prác
17052022_01
0,00 € Nikola Nosková Obec Dolné Vestenice
20. Máj 2022
Nájomná zmluva
20052022_01
0,00 € Margita Palková Obec Dolné Vestenice
20. Máj 2022
Nájomná zmluva
20052022_02
0,00 € Adriana Krajčíková Obec Dolné Vestenice
20. Máj 2022
Nájomná zmluva
20052022_03
0,00 € Katarína Fočárová Obec Dolné Vestenice
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere BRKO
20052022_04
0,00 € BWM, s. r. o. Obec Dolné Vestenice
15. Jún 2022
Zmluva o predaji motorových palív
15062022
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Obec Dolné Vestenice
21. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
21062022
0,00 € BioNexus SK, s. r. o. Obec Dolné Vestenice
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov
24062022
0,00 € Kinet, s. r. o. Obec Dolné Vestenice
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov
24062022_01
0,00 € ŠK Vegum Obec Dolné Vestenice
1. Júl 2022
Zmluva o vklade hotovosti
01072022
0,00 € VÚB, a. s. Obec Dolné Vestenice
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
dodatok_D_01072022
0,00 € Patrik Šimurka, Henrieta Šimurková Obec Dolné Vestenice
7. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
dodatok_2_07072022
0,00 € BENET, s. r. o. Obec Dolné Vestenice
11. Júl 2022
Nájomná zmluva
D_11072022
0,00 € Rastislav Kolieska, Martina Koliesková Obec Dolné Vestenice