Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Darovacia zmluva
08112022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Dolné Vestenice
8. November 2022
Zmluva o dielo
08112022_COV
0,00 € Dominik Pinka Obec Dolné Vestenice
14. November 2022
Nájomná zmluva
14112022
0,00 € Emília Beníková Obec Dolné Vestenice
14. November 2022
Nájomná zmluva
14112022_1
0,00 € Ľubomír Kosáč Obec Dolné Vestenice
14. November 2022
Nájomná zmluva
14112022_2
0,00 € Erik Sapár Obec Dolné Vestenice
21. November 2022
Dodatok č. 9 k zmluve o kontokorentnom úvere
21112022
0,00 € VÚB, a. s. Obec Dolné Vestenice
21. November 2022
Zmluva o dielo
21112022_01
0,00 € Daniela Vlnková Obec Dolné Vestenice
23. November 2022
Zmluva o dielo
23112022
0,00 € PDP, s. r. o. Obec Dolné Vestenice
28. November 2022
Zmluva o dielo
28112022
0,00 € Branislav Fischer Obec Dolné Vestenice
15. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15122022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Dolné Vestenice
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
dodatok_D_03102022_01
0,00 € Henrieta Kováčová, Krátka 412/21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
04042022
0,00 € Miroslav Braún, Soňa Braúnová, Gumárenská 412/21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74
29. December 2022
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
28122022
0,00 € Daniela Kasáková, Krátka442/34, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu
9105658700
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Novy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Dodatok č.8 k Zmluve o dodávke plynu
9102935731
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Novy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/00197/001
0,00 € SOZA Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
5. Január 2023
Dodatok č.7 k zmluve o dovoze a zneškodňovaní odpadu
1
0,00 € EKO Hunka s.r.o., Stará cesta 512, 956 33 Chynorany Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Január 2023
Nájomná zmluvy na byt č.39 dom D
2/2023
0,00 € Henrieta Kováčová, Gumárenská 412/21, 972 23 Dolné Vetenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
17. Január 2023
Nájomná zmluvy na byt č.10 dom E
3/2023
0,00 € Monika Šimurková, Komenského 343/14, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. Január 2023
Dodatok k nájomnej zmluve byt č.9, dom E
6/2023
0,00 € Arleta Putišková, ul. Komenského 343/14, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice