Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
§35 zákon č.131/2022
0,00 € VŠ Z a SP sv.Alžbety,n.o. Obec Gemerská Ves
3. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia.
2408984943
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
72313
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Gemerská Ves
27. Apríl 2023
Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN
23/30/054/544
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
27. Apríl 2023
Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN
23/30/054/544.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
21. Apríl 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
294/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Mária Gálová
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o pripojení č.6123521647
6123521647.
0,00 € Tornalanet s. r. o. Obec Gemerská Ves
7. Marec 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
188/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Ondrej Fertő
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
279/2023-12
115,24 € Obec Gemerská Ves Mesto Tornaľa
7. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2017-09-21vs2
114,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Gemerská Ves
7. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2016-10-25dh1
126,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Gemerská Ves
7. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore
A/3155/03/2013
102,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Gemerská Ves
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
100/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
101/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
102/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
17/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Mária Fertőová
26. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
215,00 € Obec Gemerská Ves Ladislav Jankó
9. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
102302
27 904,06 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14701369
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2408838015
270,96 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves