Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
14052024C
1 200,00 € Gemini Group s.r.o. Obec Gemerská Ves
15. Máj 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
386/2024
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Puškášová
15. Máj 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
387/2024
15,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Puškášová
15. Máj 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
388/2024
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Puškášová
15. Máj 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č.102302
102302´
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
2. Máj 2024
Poskytovanie služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom domácností.
262402
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečený systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
070/2023...
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves
3. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia.
2409483602
800,23 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
25. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.
24/30/054/33
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
25. Marec 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
2409475328
433,20 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
72415
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Gemerská Ves
9. Marec 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
214/2024
15,00 € Obec Gemerská Ves Ladislav Kiss
8. Marec 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
215/2024
20,00 € Obec Gemerská Ves Ladislav Kiss
27. Február 2024
Mandátna zmluva
179/2024
0,00 € Občianske združenie BOVAP Obec Gemerská Ves
13. Február 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
124/2024
10,00 € Obec Gemerská Ves Katarína Dorková
7. Február 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
97/2024
15,00 € Obec Gemerská Ves Róbert Lacko
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnýh prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
426/2024-07
107,08 € Obec Gemerská Ves Mesto Tornaľa
29. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
Dodatok č.2.
240,00 € SLOBODA ZVIERAT,regionálne centrum Obec Gemerská Ves
26. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22 21 02 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
222102.
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 10 23 02
102302..
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves