Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2022
Dohoda číslo 22/30/054/161
22/30/054/161
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
4. Máj 2022
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408484404
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
3. Jún 2022
Dodatok č.1 k dohode
22/30/054/161.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
6. Jún 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí služby č.091702
091702.
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
24. Jún 2022
Dodatok č. 7
09 17 02
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
12. Júl 2022
Zmluva č. 1450/2022/OCIUP
1450/2022/OCIUP
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Gemerská Ves
12. Október 2022
zmluva o výpožičke
2022
0,00 € Obec Gemerská Ves Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dohoda č.22/30/010/42
22/30/010/42
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dohoda 22/30/012/21
22/30/012/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dodatok č.1
22/30/054/500..
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
6. December 2022
O dodávke vody z verejného vodovodu
4220262297
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Gemerská Ves
6. December 2022
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.
22-30-054-500
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0139
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.
RA-SNCA/20195822
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva
RZ-SGE0925201515
0,00 € ENVI - PAK,a.s. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14701369
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o pripojení -MIMO DOMÁCNOSŤ-odber plynu do 60tis.m3/rok
8000790221.
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Gemerská Ves
24. Marec 2023
Dodatok k zmluve o pripojení č.6123521647
6123521647.
0,00 € Tornalanet s. r. o. Obec Gemerská Ves
27. Apríl 2023
Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN
23/30/054/544
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
27. Apríl 2023
Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN
23/30/054/544.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves