Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o pripojení -MIMO DOMÁCNOSŤ-odber plynu do 60tis.m3/rok
8000790221.
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0139
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.
RA-SNCA/20195822
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva
RZ-SGE0925201515
0,00 € ENVI - PAK,a.s. Obec Gemerská Ves
6. December 2022
O dodávke vody z verejného vodovodu
4220262297
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Gemerská Ves
6. December 2022
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.
22-30-054-500
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dohoda č.22/30/010/42
22/30/010/42
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dohoda 22/30/012/21
22/30/012/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dodatok č.1
22/30/054/500..
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Poistenie majetku...
2408804138
100,68 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
8. November 2022
úrazové poistenie
2408702030
190,08 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
21. Október 2022
Zmluva o dielo
6/2022
24 826,07 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Gemerská Ves
21. Október 2022
Zmluva o dielo
7/2022
32 880,24 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Gemerská Ves
12. Október 2022
zmluva o výpožičke
2022
0,00 € Obec Gemerská Ves Obec Gemerská Ves
22. September 2022
Mandátna zmluva na zabezpečenie VO
192022
1 000,00 € Corvin & Fodor Consulting s.r.o. Obec Gemerská Ves
23. August 2022
Dodatok č. 4
666/2022
60,00 € Ing. Jozef Nosáľ Obec Gemerská Ves
26. Júl 2022
Darovacia zmluva
20221
100,00 € Obec Gemerská Ves Árpád Fertő
20. Júl 2022
Zmluva o účinkovaní
32022
800,00 € Éder Gábor Obec Gemerská Ves
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí bezpečnostných služieb
62022
384,00 € GRIFFIN S-group s.r.o. Obec Gemerská Ves
13. Júl 2022
Zmluva o učinkovaní
12022
350,00 € Karol Váradi Obec Gemerská Ves