Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 10 23 02
102302..
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22 21 02 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
222102
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
17. Január 2024
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
37/2024
20,00 € Obec Gemerská Ves Katarína Samková
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-R013-512-008-005.
11 992,33 € VSP - Stredný Gemer Obec Gemerská Ves
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-R013-512-008-005
11 817,37 € VSP - Stredný Gemer Obec Gemerská Ves
3. Január 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409359107
82,80 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
2. Január 2024
Dodatok č.1
070/2023..
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves
29. December 2023
Dohoda č. 23/30/054/2103
23/30/054/2103
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
20. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve
102302.
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
29. November 2023
Zmluva o vykonaní auditu.
Zmluva o vykonaní auditu
2 532,00 € Gemer Audit, spol, s.r.o. Obec Gemerská Ves
24. November 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostred.certifikovaného integračného riešenia.
Dodatok k dohode
0,00 € webex.digital s. r. o. Obec Gemerská Ves
23. November 2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte
0,00 € VÚB,a.s. Obec Gemerská Ves
22. November 2023
Poistenie majteku
2409302347
87,36 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
14. November 2023
Dohoda o poskytovaní servisných služieb.
Dohoda
0,00 € Signum s.r.o. Obec Gemerská Ves
14. November 2023
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
14. November 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
764/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Vlasta Lovašová
14. November 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
765/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Vlasta Lovašová
7. November 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
741/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Katarína Tamášová
2. November 2023
Skupinové urazové poisťenie
2409272597
409,54 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
30. Október 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
701/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Irena Ošavská