Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Podpora pomáhajúcich profesíí
2023KGRPOP3ZŠPKBB147.
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Gemerská Ves
10. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409235124
61,32 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
10. Október 2023
Podpora pomáhajúcich profesíí
2023KGRPOP3MŠPKPO077
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Gemerská Ves
8. September 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
601/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Judita Lázoková
7. September 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
596/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Helena Vitková
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
//
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Gemerská Ves
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
///
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Gemerská Ves
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
///.
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Gemerská Ves
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-110-00455
500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Gemerská Ves
15. August 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
542/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Veronika Lakatošová
4. August 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
517/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Zlata Keresztešová
25. Júl 2023
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb a o poskytování
MC12072023-001
108,00 € webex.digital s. r. o. Obec Gemerská Ves
14. Júl 2023
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II.Fáza
1064/2021.
0,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Ves
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
1/2023
100,00 € Obec Gemerská Ves Árpád Fertő
4. Júl 2023
Poistná zmluva
2409078883
78,84 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
28. Jún 2023
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely
22/2023
100,00 € Obec Gemerská Ves Brantner Gemer s.r.o.
26. Jún 2023
D O H O D A Číslo: 23/30/054/1028 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/30/054/1028
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
23. Jún 2023
Dohoda
23/30/054
684,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
20. Jún 2023
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
070/2023
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves
20. Jún 2023
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
070/2023.
0,00 € Východoslovenská OZV,s.r.o. Obec Gemerská Ves