Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
102/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
17/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Mária Fertőová
26. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
215,00 € Obec Gemerská Ves Ladislav Jankó
9. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
102302
27 904,06 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
14701369
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2408838015
270,96 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o pripojení -MIMO DOMÁCNOSŤ-odber plynu do 60tis.m3/rok
8000790221.
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0139
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.
RA-SNCA/20195822
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Gemerská Ves
13. December 2022
Zmluva
RZ-SGE0925201515
0,00 € ENVI - PAK,a.s. Obec Gemerská Ves
6. December 2022
O dodávke vody z verejného vodovodu
4220262297
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Gemerská Ves
6. December 2022
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.
22-30-054-500
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dohoda č.22/30/010/42
22/30/010/42
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dohoda 22/30/012/21
22/30/012/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Dodatok č.1
22/30/054/500..
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
22. November 2022
Poistenie majetku...
2408804138
100,68 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
8. November 2022
úrazové poistenie
2408702030
190,08 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
21. Október 2022
Zmluva o dielo
6/2022
24 826,07 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Gemerská Ves
21. Október 2022
Zmluva o dielo
7/2022
32 880,24 € DAMM HOUSE s.r.o. Obec Gemerská Ves
12. Október 2022
zmluva o výpožičke
2022
0,00 € Obec Gemerská Ves Obec Gemerská Ves