Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
408/2022
15,00 € Obec Gemerská Ves Barnabáš Fertő
13. Máj 2022
Poistná zmluva
2408481519
337,54 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
13. Máj 2022
Poistná zmluva
2408481521
86,54 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
4. Máj 2022
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408484404
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva číslo04/2022/EPM
3 600,00 € INSUCCOR s.r.o Obec Gemerská Ves
3. Máj 2022
Zmluva č.72211 o poskytnutí dotácie
72211
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Gemerská Ves
3. Máj 2022
Dohoda číslo 22/30/054/161
22/30/054/161
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
27. Apríl 2022
Zmluva o požičke
/
3 780,00 € Obec Gemerská Ves Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
26. Apríl 2022
stavebný dozor
4/2021
1 000,00 € CS - PROJEKT s.r.o. Obec Gemerská Ves
26. Apríl 2022
externé riadenie projektu
04/2022/EPM
3 600,00 € INSUCCOR s.r.o Obec Gemerská Ves
26. Apríl 2022
Poskytnutie finančnej dotácie
Zmluva č.716/2022
2 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Gemerská Ves
26. Apríl 2022
Poskytnutie finančnej dotácie
Zmluva č.734/2022
2 800,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Gemerská Ves
26. Apríl 2022
prenájom hrobového miesta
352/2022
15,00 € Obec Gemerská Ves Magdaléna Šerešová