Centrálny register zmlúv

Obec Čabradský Vrbovok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
O poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E28 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Čabradský Vrbovok
28. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1/2022
0,00 € Marian Bojtoš AMES Obec Čabradský Vrbovok
28. September 2022
Úverová zmluva
344911-2022
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Čabradský Vrbovok
30. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
2/2022
0,00 € Marian Bojtoš Ames Obec Čabradský Vrbovok
7. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0167
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Čabradský Vrbovok
13. Marec 2023
Poistná zmluva
8093315375
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s., Obec Čabradský Vrbovok
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
č.1423 601
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Čabradský Vrbovok
3. Máj 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Čabradský Vrbovok
3. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/33/054/108
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Čabradský Vrbovok
25. Marec 2024
Nájomná zmluva
29/6/2023
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Drienove, dcérocirkev Čabradský Vrbovok Obec Čabradský Vrbovok
27. Marec 2024
Poistná Zmluva
5190064966
45,00 € Komunálna poisťovňa Obec Čabradský Vrbovok
31. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržiavania pracovných návikov
23/33/054/470
256,65 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Obec Čabradský Vrbovok
25. Marec 2024
Dohoda § 54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/33/054/4
508,68 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Čabradský Vrbovok
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
82/2022
900,00 € BPS Audit, s.r.o, Obec Čabradský Vrbovok
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
499/2023/ODDDO
1 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Čabradský Vrbovok
11. Máj 2022
O poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1422 595
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Čabradský Vrbovok
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie.
1424 592
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Čabradský Vrbovok
13. Máj 2022
O poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
541/2022/ODDDO
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Čabradský Vrbovok